Behov for brannvarsling? Fyll inn din info så ringer vi deg idag.

  DU ER ANSVARLIG NÅR DET BLINKER I BRANNSENTRALEN…

  Når det blinker i brannsentralen i inngangspartiet i ditt sameie eller næringsbygg. Vet du om det betyr at alarmen virker som den skal eller om den er koblet ut? Tør du å legge deg til å sove?

  En beboer som har svidd Grandiosaen eller en som skulle pusse opp kan ved å trykke feil knapper kan slå av brannvarslingen for en hel blokk. Så når det lyser eller blinker i en alarmsentral er det ofte «skummelt». Ingen tør å røre anlegget. Selv de færrste styremedlemmer eller eiendomsbesittere kan si om systemet er korrekt satt opp. I verste fall kan det koste liv.

  Styret i et sameie eller et borettslag eller en eiendomsbesitter  er juridisk ansvarlige for HMS og internkontroll inkludert brannvern. Det betyr at et styret må arbeide med å få på plass gode forebyggende branntiltak og ikke minst dokumentere dette arbeidet.

  Kravet i dag er at det faktisk skal gjennomføres ettersyn av brannalarmanlegget månedlig.

  Med ettersyn menes egenkontroll av brannalarmanlegget utført av eier/forvalter eller en representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier. Dette skal sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått i driftsfasen. Leverandøren bør angi hva et slikt ettersyn skal omfatte.

  Ettersyn skal utføres av personell som har fått tilstrekkelig opplæring. Ettersyn av et brannalarmanlegg omfatter å:
  •  gjennomføre funksjonstesting av et utvalg alarmorganer;

  •  gjennomføre funksjonstesting for visning på paneler og tavler;

  •  påse at registrerte feil og mangler utbedres uten unødvendig forsinkelse;

  •  vurdere orienteringsplan i forhold til bygningsmessige endringer;

  •  føre all prøving og testing som gjøres i kontrolljournalen for senere dokumentasjon.


  Ettersyn utføres månedlig, og vedkommende som foretar ettersyn skal selv utbedre avvikene eller sørge for at tiltak for utbedring iverksettes i henhold til §9.4 i NS3690-2019..

  Vi i Core Security har derfor laget et brannvarslingsanlegg som alltid er online. Vi følger med hele tiden – vi får varsler om noe hos dere er koblet ut, skal rettes opp eller om noe er sabotert eller feil.

  Så fort vi får melding om en endring i anlegget deres tar vi tak i det – enten ved å sende ut en kontrollør eller så ringer vi styreleder hvis det er det vi har avtalt med dere.

  Videre har vi derfor automatisert rapporteringen så dere hver måned får de lovpålagte rapportene elektronisk uten å løfte en finger. Dette gjør at styret/eiendomsbesitteren har utført sine plikter i henhold til HMS/internkontroll og brann. Og IKKE MINST – bygget er sikret mot brann.

  Vi lever anlegg som enten er kablede, trådløse eller en kombinasjon av kablet/trådløst. Anleggene leveres med sirener, betjeningspanel og montering/innkjøring. Felles for alle våre anlegg er at de kun benytter godkjente komponenter og vi overvåker systemene døgnet rundt.

  Før montering gjennomfører vi prosjetering og planlegging. Vi står også som ansvarlig søker og utførende på arbeidene med anlegget.  Det betyr at styret kun trenger å forholde seg til en person.

  Er dette noe dere leverer på alle anlegg? «Siden dere har fått pålegg om installasjon er dere nødt til å benytte EN54-25 godkjent utstyr (detektorene må ha backup-batterier i seg, og må fungere på to frekvenser). Pass på at dere får tilbud på EN54-25 godkjent (ikke “i henhold til” men faktisk “godkjent”) fra de andre dere innhenter tilbud fra også.

  Prosessen for å få et av våre godkjente automatiserte brannvarslingsanlegg:

  1.      Bestill en gratis og uforpliktende befaring

  2.      Befaring gjennomføres

  3.      Tilbud sendes/Godkjennes av styret/eiendomsbesitter

  4.      Prosjektering og planlegging gjennomføres

  5.      Anlegget installeres og kjøres inn

  6.      Bygget er sikret. Core Security overvåker anlegget 24/7. Rapporter sendes til styret månedlig.

  Behov for brannvarsling? Fyll inn din info så ringer vi deg idag